Profil

Na základě svých rozsáhlých zkušeností v odvětví chemického průmyslu, zejména chemické inženýrství a technologie je Chemoprojekt, a.s. společnost, která Vám nabízí následující služby:

 • realizace projektů na klíč
 • projektová a konzultační činnost, dokumentace pro úřady
 • zajišťování dodávek
 • řízení stavby, montáže, technický a stavební dozor
 • uvádění do provozu, zkoušky, záruční a pozáruční služby
 • analýzy a studie
 • výzkumné a výrobní činnosti v oblasti chemických látek
 • zaškolování provozního personálu

Střednědobá produktová a teritoriální strategie je v současné době založena na strategii Skupiny SAFICHEM PROJEKTY

 • Chemoprojekt, a.s. bude i nadále posilovat pozici Skupiny SAFICHEM PROJEKTY tím, že provádí kontrolu a plánování činností na projektech a realizuje služby s vysokou kvalitou za účelem podpory projektů v oblasti právní, finanční, IT, repro a pracovního prostředí.
 • Prostřednictvím obchodních aktivit a jako dodavatel společnost přispěje k dosažení uzavření nových smluv ve vybraných strategických produktech a teritoriích Skupiny SAFICHEM PROJEKTY.  Aby získala rozsáhlé projekty a celkové postavení na trhu, bude společnost hledat strategické partnery.
 • Společnost se zaměří na zvyšování dovedností v plánování, kontrole a inženýrských profesích a jejich metodické řízení v rámci projektů Skupiny SAFICHEM PROJEKTY, stejně jako na archivační služby, reprografii, IT a správu budov.
 • Chemoprojekt, a.s.  se v současné době zaměřuje na oblasti, které jsou uvedené v záložce produkty. Dále se společnost zabývá těmito činnostmi: • Obchodní a akviziční činnosti pro celou Skupinu SAFICHEM PROJEKTY podle produktových a teritoriálních strategií • Řízení a plánovací činnosti, právní konzultace a sledování smluvní dokumentace • Podpora projektů v oblasti hardware, software, CAD systému, archiv a repro aktivit.

V současné době je jediným vlastníkem firmy SAFICHEM PROJEKTY GROUP AG.

SPRÁVNÍ RADA

Ing. Tomáš Plachý, CSc.
předseda správní rady

Ing. Tomáš Plachý, MBA
člen správní rady

Ing. Jan Mengler, CSc.
člen správní rady

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ing. Milan Piller
ředitel realizace a obchodu

Ing. Jiří Hrdina
ředitel engineeringu

Ing. Ján Veselý, FCCA
finanční ředitel

Po úspěšném auditu v červnu roku 1996,  vystavila nezávislá certifikační organizace LRQA pro Chemoprojekt, a.s. certifikát systému kvality pro projektování a řízení projektů. V červenci 1997 byl rozsah certifikace rozšířen na dodavatelskou činnost komplexní inženýrské služby.

Aktuálně jsme certifikováni podle následujících mezinárodních systémových norem:

EN ISO 9001:2015
EN ISO 14001:2015
EN ISO/IEC 27001:2013
EN ISO 45001:2018

Platnost certifikátů podléhá každoročnímu hodnotícímu auditu. Recertifikace celého integrovaného systému řízení probíhá každé tři roky, prostřednictvím nezávislé certifikační organizace.

SPG Hlavní_9001_14001_45001_CZ

CHP 9001_14001_45001_CZ

SPG Hlavní_27001_CZ

CHP 27001_CZ

Sociální odpovědnost a udržitelný rozvoj

Uvědomujeme si složitosti prostředí, ve kterém se nacházíme – odlišnosti v požadavcích našich zákazníků, partnerů, zaměstnanců i široké veřejnosti. Víme, že pro budoucnost nás všech je sociální odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj zásadní otázkou. Je proto nutné vyvážit ekonomické, ekologické i sociální potřeby, zapojit se do otevřeného dialogu a společně o těchto otázkách jednat.

Naše organizace se v rámci své činnosti snaží vytvářet partnerství, která tento dialog rozvíjí. Sociální odpovědnost pro nás znamená věnovat pozornost lidským potřebám, bezpečnosti a ochraně zdraví, životnímu prostředí, a to plně v souladu s platnou legislativou, etickým jednáním a pravidly morálky.

Systém sociální odpovědnosti jsme proto zdokumentovali v rámci soustavy interních řídících dokumentů a jmenovali jsme člena vedení, který o těchto otázkách komunikuje uvnitř i vně organizace.

Sociální odpovědnost tvoří nedílnou součást celkového systému řízení naší organizace a tímto se zavazujeme systém sociální odpovědnosti nejen dodržovat, ale i neustále zlepšovat.

V roce 1996 jsme se staly členy Svazu Chemického Průmyslu ČR www.schp.cz  a od roku 2016 jsme plně zapojeni do mezinárodní iniciativy chemického průmyslu v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti Responsible Care. Výsledky našeho každoročního Samohodnocení jsou dostupné na www.responsiblecare.cz

Osvědčení Responsible Care

Charta Responsible Care

Politika ISM SPG CZ

Etický kodex