Výroba Biopaliv

Společnost Chemoprojekt, a.s. provozuje vlastní výrobní závod v Ústí nad Labem na výrobu biopaliv 2. generace, tzv. UCOME, s roční kapacitou výroby 100 000 tun. Biopaliva 2. generace výraznou měrou přispívají k ochraně životního prostředí, jsou vyráběna z odpadů a produkují o 85 % méně emisí skleníkových plynů než ekvivalentní fosilní paliva.

Hlavní vstupní surovinou je použitý fritovací olej, který je evidován jako odpad.

Hlavní činnosti – výroba biosložky, nákup surovin a prodej biosložky.

 • Nákup hlavních tukových surovin:
  • UCO (Used Cooking Oil) – použitý fritovací olej
  • Mastné kyseliny
 • Prodeje hlavních výrobků:
  • UCOME (Used Cooking Oil Methyl Ester)
  • Surový glycerin (80%)

Výrobní závod v Ústí nad Labem na výrobu biopaliv 2. generace

Parametry výrobní linky

 • Kapacita výrobní linky je do 100 000 tun biosložky do motorové nafty ročně
 • Je aplikován proces transesterifikace methanolem
 • Použitý kuchyňský olej (UCO) rostlinného původu – základní surovina, ISCC nebo REDcert
 • Skladovací kapacita UCO – 2 000 tun
 • Skladovací kapacita UCOME – 2 000 tun

Složení vstupních surovin

Informace

Chemoprojekt, a.s.

provozovna Ústí nad Labem
Žukovova 100/27
400 03, Ústí nad Labem
Česká republika

IČ: 452 73 383

Spisová značka B 1492 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní údaje

Ředitel odboru Biodiesel
Radovan Macek
E-mail: radovan.macek@chemoprojekt.cz