Společnost Chemoprojekt a.s. realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání v Chemoprojektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012926.
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 93 osob
Realizace projektu: 01.01.2020–31.12.2022

Chemoprojekt, a.s.  je součástí SAFICHEM PROJEKTY GROUP. Poskytuje komplexní služby v oblasti projektování, dodávek a řízení výstavby průmyslových celků. Chemoprojekt, a.s. zaměstnává asi 130 osob.

Od roku 2010  dusíkatá chemie byla postupně převedena do specializované firmy CHEMOPROJECT NITROGEN  a.s. a rafinérie do firmy TECHNOEXPORT, a.s..

Jediným akcionářem Chemoprojektu, a.s. je SAFICHEM PROJEKTY GROUP AG.

Chemoprojekt, a.s. je majoritním akcionářem následujících společností:

Energochem a.s.

Společnost Energochem a.s. je mladá, dynamicky se rozvíjející společnost. Navazuje na dlouholeté zkušenosti a odbornost společností ve skupině. Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech: Energetika, plynárenství, vodní hospodářství.

Zjistit více o společnosti

CH Projekt Plzeň s.r.o.

CH Projekt Plzeň s.r.o. poskytuje komplexní projektové a konzultační služby při přípravě a realizaci staveb a technologických celků.

Zjistit více o společnosti

CHEMOPROJEKT CHEMICALS s.r.o.

Společnost CHEMOPROJEKT CHEMICALS s.r.o. byla založena v roce 1994. Nyní se zabývá inženýrskou a projektovou činností v investiční výstavbě a poradenskou a zprostředkovatelskou činností v investiční výstavbě.