Ostatní

Informace o realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU a státního rozpočtu.

V letech 2009 – 2011 Chemoprojekt, a.s. úspěšně realizoval investiční projekt INOVACE s dotací ze SF EU č. 4.1 IN02/100 Zavedení výroby generického platinového komplexu, jehož cílem bylo zavedení výsledků VaV z projektu 2A-2TP1/049 – Výzkum a vývoj platnatých komplexů s nestejnými aminoligandy a jejich platinových syntetických meziproduktů, do výroby. Jedná se o vysoce produktivní meziprodukt pro výrobu moderních chemoterapeutických léků při léčbě širšího spectra rakovin.

V letech 2014 – 2015 realizoval Chemoprojekt, a.s. projekt spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pod názvem „Vybavení laboratoře vč. NDT testování“, evidenční číslo žádosti 4.2 PT03/1316.  Jedná se o investici do pořízení vývojových a testovacích zařízení, softwaru a unikátní technologie nedestruktivního testování. Tato zařízení jsou mimo jiné využívána při výzkumné a vývojové činnosti společnosti.

bez názvu333                    12

1. SPORT

Nadační fond dětského a juniorského tenisu
Letní vodácké putovní tábory

Nadační fond dětského a juniorského tenisu

tenis

Byl založen za účelem rozvoje a podpory tenisu v České republice, zvláště tenisu mládežnického, tj. dětského (do 10 let), žákovského (10 až 14 let) a dorosteneckého (15 až 18 let), maximálně pak do 20 let věku.
Cílem Nadačního fondu dětského a juniorského tenisu je především:

  • rozšiřování tenisové členské základny
  • podpora mládežnického tenisu na výkonnostní a vrcholové sportovní úrovni
  • přispívaní na rozvoj pracovišť zabezpečujících komplexní přípravu vybraných hráčů

Letní vodácké putovní tábory

vpt_lipno

Historie

Vodácký putovní tábor (VPT LIPNO) je tradiční aktivitou podporovanou Chemoprojektem, a.s. již od roku 1962.

Počátky této aktivity spadají do doby před více než čtyřiceti lety. Chemoprojekt, a.s. nabízel dětem svých zaměstnanců i svých obchodních partnerů možnost letní rekreace netradičním způsobem, v přírodním duchu a s vodáckým putováním po řece Vltavě. Tato tradice až do dnešních dní nebyla přerušena. Původní tábořiště na osamělém břehu přehradní nádrže Lipno je v současnosti stálou základnou v majetku Chemoprojektu, a.s.

Lokalita

Základní tábořiště se nachází na osamělém břehu přehradní nádrže Lipno cca 4 km od obce Bližná – Černá v Pošumaví odkud jsou podnikány výlety po hladině jezera a poté vícedenní vodácké putování po řece Vltavě s návratem do základního tábora.

Objekty a vybavení

Základní tábořiště je vybaveno hospodářskou budovou sloužící jako sklad vybavení tábora a stabilním sociálním zařízením. Děti jsou ubytovány v podsadových stanech s pevnou podlážkou.
Hospodářská budova zároveň slouží v případě nepřízně počasí i jako klubovna a dále jako ošetřovna. Po celou dobu trvání turnusu je zajištěn lékařský dohled.

Stále se daří zachovávat původní ráz tábora v přírodním duchu, který i dnešní děti vyhledávají. Není zde zaveden elektrický proud a děti se podílejí přiměřenou formou na provozu tábora – např. mají služby v kuchyni, nebo sbírají suché dřevo apod.. Kuchařka, s několikaletou zkušeností vaření na tomto táboře ovládá výborně umění přípravy stravy na otevřeném ohni, která je mezi dětmi velmi oblíbena.
Tábor je řádně ohlášen na příslušných orgánech a kontroly hygienické stanice byly vždy s výsledkem bez výhrad.

Provozovatel zajišťuje pro účastníky úrazové pojištění, dopravu z Prahy a zpět, zapůjčení vodáckého vybavení jako jsou pádla, vesty.

Podmínky účasti

Nutnou podmínkou účasti je věk mezi 6-16 lety a plavecká zdatnost.

Kapacita tábora

Celková kapacita tábora v jednom turnusu je 42 dětí.

Menší počet dětí zajišťuje vstřícnou atmosféru a pocit sounáležitosti.

Sportovní možnosti

Jelikož se jedná o vodácký putovní tábor je kladen důraz na základní výcvik dětí na lodích, který je prováděn na klidné vodě přehrady. Standardním plavidlem jsou pramice, vždy s přítomností dospělé osoby. Pro pokročilé jsou k dispozici kanoe a kajaky. Nejprve se začíná s výlety po hladině jezera a poté následuje vícedenní vodácké putování po řece Vltavě s návratem do základního tábora.

Každý rok je vyhlášena celotáborová hra s určitým motivem.

V programu tábora jsou různé soutěžní hry a večerní táboráky.

Kontakt

Ved. turnusu: Ing. Jan Ťuka
tel. 261305450
fax: 274774317
e-mail: jtuka@chemoprojekt.cz

img_004

2. VZDĚLÁNÍ: NADAČNÍ FOND E. VOTOČKA A ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

Chemoprojekt, a.s. každoročně přispívá Nadaci Emila Votočka přes VŠCHT- děkanát fakulty chemické technologie a VŠCHT- Ústavu chemického inženýrství sponzorskými dary. Sponzorské dary jsou určeny na ocenění vítězných prací studentů při příležitosti konání Studentských vědeckých konferencí.

3. NADACE MANŽELŮ L. A V. KLAUSOVÝCH

Nabízíme Vám  možnost pronájmu volných kancelářských místností:

1. na adrese:

Chemoprojekt, a.s.

Třebohostická 3069/14

100 00 Praha 10

Kontaktní osoba:

p. Petr Pelc

Email: ppelc@chemoprojekt.cz

Mobil: 606 961 211

Výhodami pronájmu místností v naší budově jsou:

  • Notářská kancelář
  • Jídelna s větším výběrem menu
  • Reprografické středisko
  • Vlastní parkovací místa v areálu objektu

2.  na adrese: 

Chemoprojekt, a.s.

Ruská 945

436 01  Litvínov

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Vilhelmová

Email: jvilhelmova@chemoprojekt.cz

mobil: 602 148 837

3. na adrese:

Koruna Palace Management a.s.

Václavské náměstí 1

110 00  Praha 1

Kontaktní osoba:

Ing. Petra Stachová

Email: petra.stachova@koruna-palace.cz

www.koruna-palace.cz

mobil: 733 690 301