Produkty

Vodní hospodářství

Společnost Chemoprojekt, a.s., nabízí návrhy a realizace jednotek na úpravu vody a čištění odpadních vod pro různé kapacity a různé požadavky na kvalitu výstupní vody, včetně zpracování všech stupňů projektové dokumentace.
Rozsah projekční a dodavatelské činnosti:

 • zajištění projektů formou dodávky na klíč
 • zpracování projekční dokumentace (studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace provádění stavby, dokumentace skutečného provedení)
 • tvorba operačního manuálu a manuálu pro komplexní zkoušky a garanční test
 • zaškolení obsluhy
 • autorský dozor a dozor staveb
 • vyzkoušení a uvedení do provozu, včetně garančního testu

Co nabízíme

Navrhujeme čistírny průmyslových odpadních vod (PČOV) a splaškových odpadních vod (BČOV) na parametry vyčištěné vody dané emisními a imisními limity. Technologie čištění zahrnuje různé druhy znečištění odpadních vod, pro různé kapacity v rámci nového projektu nebo rekonstrukce stávajících ČOV.

Základní rozdělení:

 • průmyslové ČOV,
 • splaškové ČOV (komunální),
 • balené (domovní) ČOV,
 • typové řady ČOV (vhodné pro menší a středně velké obce),
 • městské ČOV.
Navrhujeme úpravny podzemních a povrchových vod na požadovanou kvalitu pro různé účely jejího použití.