Produkty

PPE

Polyphenylene ether (PPE) je speciální termoplastický materiál. Pro průmyslové využití se připravují směsi (blendy)  PPE s jinými termoplastickými materiály (HIPS, PA6, PA66,…) ve formě granulátu. Z tohoto materiálu jsou vyráběny finální výrobky většinou vstřikováním. Vzhledem k vynikajícím mechanickým a elektroizolačním vlastnostem jsou výrobky z tohoto materiálu používány především v elektrotechnickém průmyslu  (počítače, elektrospotřebiče i vysokonapěťové rozvodny), při výrobě automobilů a jinde.

Podrobnosti

Technologie výroby PPE je založena na know-how CHEMINVEXu (nyní CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o.). Chemoprojekt, a.s na základě licence CHEMINVEXu vyprojektoval a uvedl do provozu jednotku na výrobu PPE s kapacitou 10 kt/rok v Ruichengu v ČLR v roce 2006. Chemoprojekt, a.s. v rámci tohoto projektu vypracoval projektovou dokumentaci v rozsahu rozšířeného úvodního projektu (Extended Basic Design) a zajišťoval nákup a dodávku klíčových zařízení, autorský dozor na stavbě, přípravu na uvedení do provozu a vlastní najetí jednotky.
Patent a know-how pro výrobu PPE je duševním vlastnictvím CHEMINVEXu (nyní CHEMOPROJEKT CHEMICALS s.r.o.), Česká republika. Hlavní kroky technologie výroby PPE jsou polymerace, filtrace a promytí filtračního koláče, sušení a skladování produktu a regenerace použitých rozpouštědel. Vlastní polymerace, přesněji oxidativní polykondenzace 2,6-dimethylfenolu kyslíkem za přítomnosti katalyzátoru, probíhá šaržovitě v míchaném reaktoru. Reakce probíhá ve směsi rozpouštědlo srážedlo a výsledná suspenze je před filtrací shromažďována v zásobníku (zrání suspenze). Filtrace a pomývání suspenze probíhá na kontinuálním rotačním tlakovém filtru. Zde je suspenze oddělena od matečného roztoku a výsledný koláč je zbavován zbytků katalyzátoru a produktů vedlejších reakcí. Sušení filtračního koláče probíhá v sušárně s uzavřeným okruhem dusíku. Suchý, práškový polymer je skladován v silech pod dusíkovou atmosférou. Veškerá rozpouštědla jsou regenerována na soustavě rektifikačních kolon tak, aby byly minimalizovány ztráty a produkce odpadů. Kromě monomeru, plynného kyslíku a katalyzátoru pro vlastní polymeraci je k výrobě PPE nutno zajistit dodávku elektrické energie, chladící vody a páry a doplňování ztrát dusíku dusíkové krycí atmosféry.