Produkty

Pomocné provozy (off-sites)

Pomocné provozy jsou součástí hlavních výrobních celků strategických produktů Chemoprojekt, a.s.. Dále jsou řešeny samostatné projekty nových jednotek nebo rekonstrukce stávajících provozů. Jsou zahrnuty následující technologické celky:

 • úprava vody: jímání surové vody, výroba chladicí vody, demivody, změkčené vody, příprava pitné vody
 • čištění odpadních vod
 • výroba tlakového vzduchu
 • výroba instrumentačního vzduchu
 • dusíková stanice
 • parní a kondenzátní hospodářství
 • atd.

Podrobnosti

Uvedené wholesale nfl jerseys technologie jsou zpracovávány ve všech profesích a v následujících stádiích projektu:

 • studie
 • dokumentace EIA
 • projekt pro územní řízení
 • projekt pro stavební povolení
 • realizační dokumentace
 • manuály pro najíždění a zkušební provoz, operační manuál
 • komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu
 • dokumentace skutečného provedení