Společnost Chemoprojekt, a.s. úzce spolupracuje s předními dodavateli moderních technologií

Moderní technologie – MEGA a.s.

MEGA a.s. vyvíjí, vyrábí a dodává iontovýměnné membrány a technologické jednotky elektrodialýzy a elektrodeionizace. Ty získávají cenné látky a minimalizují odpady při optimálním využití zdrojů. Jejich integrací do průmyslových celků je možné částečně nebo zcela nahradit konvenční technologie.

www.mega.cz